top of page

Privacy policy

Contactgegevens

Diëtiste Sanne Noens

Guido Gezellelaan 38, 9120 Beveren

sannenoens@outlook.com

0456/26.23.48

Ondernemingsnummer: BE 0733.911.007

Persoonsgegevens

Sanne Noens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en aanbod van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sanne Noens verstrekt.  Sanne Noens kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer , uw e-mailadres, uw IP-adres.

Sanne Noens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Uw contactgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden om u op de hoogte te houden van het aanbod. Daarnaast kan Sanne Noens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit diëtetische dienstverlening.

Sanne Noens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw gegevens worden ook niet bewaard indien u een verzoek tot verwijdering zou aanvragen. De gegevens die verzameld worden voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer u zich uitschrijft op deze mailing.

Sanne Noens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sanne Noens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden tot 12 maanden bewaard, tenzij u eerder een verzoek tot verwijdering aanvraagt, of de wet anders voorschrijft.

Google Analytics

Sanne Noens maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sanne Noens te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. Sanne Noens heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facturatie en financiële administratie

Om betalingen te verwerken verzamelen wij uw naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo. Deze gegevens worden tot 7 jaar bewaard, aangezien dit een wettelijke verplichting is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Sanne Noens . Sanne Noens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Sanne Noens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sanne Noens. Sanne Noens is te bereiken via bovenstaande contactinformatie.

Gegevens verstrekt aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet, of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Onderstaande partijen zijn mijn verwerkers waarmee uw gegevens gedeeld worden:

Hosting website: Wix.com

Direct marketing: Convertkit

Betaaldiensten: Mollie

Online opleidingssysteem: Teachable

Andere: Acuity (afsprakenbeheer), Zoom (online consultaties), Nutridiëtist (software voor diëtisten).

Information for residents of California

The California Consumer Privacy Act (CCPA) provides you with rights regarding how your data or personal information is treated. Under the legislation, California residents can choose to opt out of the “sale” of their personal information to third parties. Based on the CCPA definition, “sale” refers to data collection for the purpose of creating advertising and other communications. Learn more about CCPA and your privacy rights. Via this link you can opt out of the "sale" of your personal information to third parties.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo's, teksten en eigen foto's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sanne Noens.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. En kan bijgevolg niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Sanne Noens tracht de informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze website volledig, juist en nauwkeurig aan te bieden. Sanne Noens kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreeks schade ontstaan uit het gebruik van informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op deze website, kunt u Sanne Noens contacteren via e-mail of per telefoon. Sanne Noens kan in geen geval op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website. Met inbegrip het gebruik van de links of hyperlinks naar pagina's van derden. Sanne Noens heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites. En kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze websites.

bottom of page